Flash

L'any 2010, és la data que desde el Consorci de Bombers del Ponent s'estima perqué s'obri el parc que es començarà a construir a Roquetas de Mar.

Español (Spanish Formal Internacional)
Home Formació Prevenció Riscos Laborals
Prevenció Riscos Laborals
  Objectius Generals:
  • Satisfer la demanda existent dels col.lectius implicats en la Prevenció de Riscos Laborals i de totes les empreses obligades per llei a complir en les tasques de prevenir i pràcticar en temes de seguretat.   

 

  Objectius Específics:
  • Formació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, i l'elaboració d'eines, destinades a facilitar a treballadors, empresaris i professionals de la prevenció, pel compliment de les obligacions que representa la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.   

 

     
  Exemple de Cursos:  
  • Formació en PRL bàsica.
  • Formació en PRL específica per cada lloc de treball.
  • Implantació de plans d'emergència.  
  • Simulacres.   
  • Elaboració de plans d'emergència.  
  • Elaboració de plans d'auto-protecció.