Flash

L'any 2010, és la data que desde el Consorci de Bombers del Ponent s'estima perqué s'obri el parc que es començarà a construir a Roquetas de Mar.

Español (Spanish Formal Internacional)
Home Formació
Objectius Generals:
  • Complir amb la llei de Prevenció de Riscos Laborals.
  • La preparació dels alumnes per a l'actuació a les emergències mèdiques.

 

Objectius Específics:
  • Dotar als alumnes de les capacitats necessàries per realitzar una valoració d'una víctima: Signes vitals.
  • Reconèixer aquelles emergències, que poden suposar un perill imminent per la vida de la víctima.
  • Preparar als alumnes per que sàpiguen respondre adequadament, en cas d'una emergència mèdica, aprenguin a realitzar l'RCP per al SVB, i si es dona el cas puguin utilitzar un DEA.    

 

Exemple de Cursos:
  • Cursos de S.V.B. (Suport Vital Bàsic). 
  • Cursos de S.V.A. (Suport Vital Avançat).
  • Cursos de DEA (Desfibrilador Extern Automàtic). 
  • Cursos de mobilització i immobilització de víctimes.